Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο του οράματος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2016-2020 για «Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες κατάλληλες για το μέλλον» η συγκριτική αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε βασικούς τομείς της διακυβέρνησης μιας χώρας βασιζόμενη στη λογική των γεγονότων ζωής, με τη χρήση δεικτών σε κρίσιμα πεδία προτεραιότητας, αποτελεί το πρώτο βήμα στον αέναο κύκλο αμοιβαίας μάθησης και βελτίωσης τόσο μεταξύ των φορέων της εθνικής δημόσιας διοίκησης όσο και των δημοσίων διοικήσεων των Κρατών Μελών της Ε.Ε.
Ο παρών δικτυακός τόπος, στοχεύει στη δημιουργία εργαλείου για τη συγκέντρωση σε ένα σημείο όλων των παρεχόμενων διαδικασιών με ηλεκτρονικό τρόπο σε οκτώ γεγονότα ζωής και αποβλέπει στη δημιουργία μηχανισμού παραγωγής γνώσης και καινοτομίας στους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Γεγονότα Ζωής

Σύσταση Εταιρείας και Διαδικασίες πριν την Έναρξη Εργασιών
Διαδικασίες για την έναρξη εργασιών επιχειρήσεων και διαδικασίες αρχικής λειτουργίας
Απώλεια και Εύρεση Εργασίας
Οικογένεια
Σπουδές
Αγωγή μικροδιαφοράς (δικαστική)
Κατοχή και Οδήγηση Οχήματος
Αλλαγή κατοικίας, μετακόμιση και μετεγκατάσταση

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

MinAdmin
Innovate
European Commission